Không phải tại chúng mình hợp âm

Không phải tại chúng mình

 Sáng tác: Ngọc Văn & Thương Linh |  Nhạc Vàng

Không phải tại [Em] em cũng không phải tại anh
Tại trời xui [B7] khiến nên chúng mình yêu [Em] nhau
Tình nồng thắm biết [Am] bao lúc [D] ông Tơ bắc [G] cầu
Bà Nguyệt nối chữ [Em] yêu vui trọn buổi ban [Am] đầu
Rồi thời gian lướt [B7] mau, tình ta úa [Em] màu
Đàn dâng phím [B7] sầu đầy thương đau khi tình [Em] héo
Không phải tại [Em] em cũng không phải tại anh.Tình [E] yêu, tình yêu như hoa nở đẹp [B] xinh khi xuân đến anh [E] ơi
Làm [A] thân hoa cho người ta [E] hái
Hè sang sắc thắm hoa dần [A] tàn
Thu đến nghẹn [B] ngào rồi heo mây kéo sang mùa [B7] đông
Làm hoa kia chết trong lạnh [Em] lùng.

Không phải tại [Em] em cũng không phải tại anh
Tại đời đen [B7] trắng nên chúng mình xa [Em] nhau
Mình từng nói đã [Am] lâu dẫu [D] đi chung chuyến [G] tàu
Mình về bến khác [Em] nhau không hẹn đến nơi [Am] nào
Thì ngày nay có [B7] sao mình không trách [Em] người
Mình không trách [B7] mình đời đổi thay như màu [Em] áo
Không phải tại [Em] em cũng không phải tại [Em] anh.

không phải tại chúng mình

Trung tâm âm nhạc Ngũ Cung cung cấp thông tin
Không phải tại chúng mình hợp âm
Tên bài báo
Không phải tại chúng mình hợp âm
Thông tin mô tả chi tiết
Không phải tại [Em] em cũng không phải tại anh Tại đời đen [B7] trắng nên chúng mình xa [Em] nhau Mình từng nói đã [Am] lâu dẫu [D] đi chung chuyến [G] tàu Mình về bến khác [Em] nhau không hẹn đến nơi [Am] nào Thì ngày nay có [B7] sao mình không trách [Em] người Mình không trách [B7] mình đời đổi thay như màu [Em] áo Không phải tại [Em] em cũng không phải tại [Em] anh. 
Tác giả
Bản quyền nội dung
Trung Tâm Âm Nhạc Ngũ Cung
Logo
Hotline: 0938.312.876
Chat Facebook
Gọi điện ngay