Hai đứa giận nhau hợp âm

Trả lại cho em mảnh khăn màu hồng [Dm] đó
Có tên hai [A7] đứa màu chưa [Dm] mờ
Giận hờn nhau chi để rồi tiếc [F] nhớ
Lối về có gặp hững [A] hờ
Ngoảnh mặt che nón làm [A7] ngơ.
 
Trả lại cho anh tình thư ngỏ [Dm] ý
Với em, anh [A7] hứa hẹn duyên [Dm] thề
Một ngày xa nhau nụ cười héo [F] hắt
Có lần bước vội qua [A7] cầu
Nhìn sang thấy anh đi gục [Dm] đầu.
 

Tình [Dm] nhớ, nếu mình thôi giận làm [F] quen
Anh xin làm gió quạt [Dm] đền mua lụa Tây Thi biếu em
Tại [Gm] anh, hôm ấy nào phải vì [C] em
Anh hứa đợi rồi anh [Bb] quên để [A7] mưa hôn mái tóc [Dm] mềm.

Giận hờn hai hôm dài như một [Dm] tháng
Ghét anh đôi ba [A7] bữa bằng năm [Dm] tròn
Một người ra đi một người ghé [F] nói
Nắm tay hết giận hết [A7] hờn
Để trong giấc mơ thôi chập [Dm] chờn.

hai đứa giận nhau

Hotline: 0938.312.876
Chat Facebook
Gọi điện ngay