Các điệu hát nhạc cơ bản trong guitar

Các điệu hát nhạc cơ bản trong guitar

Các điệu hát nhạc cơ bản trong guitar | Nhịp điệu là sự diễn thuật, sự trình tấu nhanh hay chậm của từng nhóm âm thanh theo những tiết điệu và có những đặc tính truyền cảm riêng, mỗi nhóm âm thanh này cũng được đặt một tên riêng, đó là tên của nhịp điệu. Dưới đây là các điệu cơ bản thường gặp nhất của guitar.

1. SLOW

Nhịp độ chậm, gảy êm các phách đều nhau, phách 1 và 3 rải tiếng đàn và để ngân, phách 2 và 4 gảy xong chặn dây liền cho im tiếng đàn

Các điệu hát nhạc cơ bản trong guitar
Các điệu hát nhạc cơ bản trong guitar

2. SLOW HAWAII

Nhịp độ bằng SLOW, gảy nhẹ các dấu thấp, Nhấn hơn mạnh ở phách 2 và 4

Các điệu hát nhạc cơ bản trong guitar
Các điệu hát nhạc cơ bản trong guitar

3. SLOW FOX 

Như SLOW HAWAII nhưng nhanh và vui nhộn hơn.

4. BLUES

Nhịp độ nhanh hơn SLOW, gảy nhẹ phách 1 và 3, phách 2 và 4 hơi mạnh

Các điệu hát nhạc cơ bản trong guitar
Các điệu hát nhạc cơ bản trong guitar

5. SWING

Nhịp độ nhanh gấp 2 SLOW, gảy nhẹ các phách 1 và 3, gảy mạnh phách 2 và 4, nhớ chặn dây liền khi gảy xong

Các điệu hát nhạc cơ bản trong guitar

6. DIXIELAND

Nhịp độ bằng SWING, gảy nhẹ các dấu thấp, nhấn hơi mạnh ở phách 2 và 4

Các điệu hát nhạc cơ bản trong guitar

7. FOX

Nhịp độ nhanh gấp 2 SWING, gảy rất nhẽ các dấu thấp, gảy mạnh các dấu cao chặn tay liền

Các điệu hát nhạc cơ bản trong guitar

8. POLKA

Nhịp độ bằng FOX, gảy như FOX

Các điệu hát nhạc cơ bản trong guitar

9. PASOSOBLE2/4

Nhịp độ bằng FOX, gảy như FOX

Các điệu hát nhạc cơ bản trong guitar

10. PASOSOBLE 3/4

Nhịp độ bằng FOX, gảy như FOX

Các điệu hát nhạc cơ bản trong guitar
Các điệu hát nhạc cơ bản trong guitar

Ghi chú: C là nhịp 4 phách, dấu hổì đoạn 2 chấm đối nhau đàn đi đàn lại
11. MARCH 2/4

Nhịp diễn hành, nhanh gấp 2 SLOW, gảy đều tiếng diễn tả hùng mạnh

Các điệu hát nhạc cơ bản trong guitar

12. MARCH 6/8

Nhịp độn bằng MARCH 2/4 gảy nhẹ các dấu thấp, nhịp 6/8, mỗi phách bằng 3 Nốt móc 1

Các điệu hát nhạc cơ bản trong guitar

13. RUMBA (căn bản)

Nhịp độ chậm hơn SWING gảy đều tiếng

Các điệu hát nhạc cơ bản trong guitar

14. RUMBA (Biến thể)

Nhấn mạnh dấu có dấn nhấn >

Các điệu hát nhạc cơ bản trong guitar

15. CALIPSO

Nhanh hơn RUMBA, nhấn mạnh dấu có dấu nhấn, các dấu khác gảy nhẹ

Các điệu hát nhạc cơ bản trong guitar

16. RUMBA LENTE

Chậm hơn RUMBA, gảy đều tiếng

17. RUMBA LENTE

Cách gảy rải tiếng đàn trong hợp âm La thứ

Các điệu hát nhạc cơ bản trong guitar

18. BIGUINE và RUMBA MELODIE cũng tương tự như RUMBA LENTE

19. BOLERO

Như RUMBA LENTE chỉ bớt đi 2 tiếng ngay phách thứ 2

Các điệu hát nhạc cơ bản trong guitar

20. BOLERO ESPAGNOL

Nhịp độ bằng BOLERO, gảy đều tiếng

Hotline: 0938.312.876
Chat Facebook
Gọi điện ngay